Advanced english
Энэхүү хичээлийг өөрийн англи хэл сурсан туршлага, ашигласан материал дээрээ үндэслэн бэлтгэв.
Англи хэлийг анх 1997 оноос сурч эхэлсэн бөгөөд өнгөрсөн 20 гаран жилийн хугацаанд нэлээдгүй олон курс, дамжааг дүүргэж англи хэл дээр АНУ-д мастер, Шинэ Зеландад доктор хамгаалсан билээ.
Түүнчлэн энэ сургалтыг бэлтгэхэд Шинэ Зеланд улсын Glenfield коллежэд сурч буй бага хүү Г. Батэрдэнэ тусалсныг хэлэх хэрэгтэй.
 
Доор мэдээллээ өгч бүртгүүлнэ үү
Copyright 2018 - Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, 
New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com