Анхан шатны нягтлан бодох бүртгэлийн хичээл
Dr. Oyuna Chagnaadorj
Та энэхүү хичээлээр өөрийн бизнесийн санхүүгийн тайланг гаргах, бизнесийнхээ үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийх чадвар эзэмшинэ. Худалдааны болон жижиг үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн санхүүгийн бүртгэл. 
Жижиг бизнес эрхлэгчид болон анхлан бизнесд орж буй иргэддээ зориуллаа.
Та доор нэр, емайлаа оруулж бүртгүүлнэ үү...
Таны мэдээлэл хамгаалагдсан болно.
Copyright 2018 - Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, 
New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com