Dr. Oyuna Chagnaadorj
CANVA & DOODLY
Таны Онлайн Бизнесд Тусална
График дизайн, бичлэг бүтээх засварлах сургалт
Таны Сурах Зүйлс
 • Танилцуулга
 • Дизайнаа эхлүүлэх
 • Амархнаар засварлах
 • Дизайнаа шейрлэх, постлох
 • Гар утаснаасаа дизайн хийх
 • Filter, effect  оруулах
 • Mockup дизайн
 • Дизайны багаа бүтээх, багт нэгдэх
 • Брэндээ хөгжүүлэх
 • Бичлэг бүтээх, засварлах
 • Янз бүрийн сошиал сайтуудад бичлэг бэлдэх
 • Янз бүрийн бүтээгдхүүн дээр дизайнаа хэвлэх
 • Өөр эх сурвалжуудаас зураг бичлэг хайх
 • Doodly дээр бичлэг, танилцуулга бэлдэх

Doodly 

Doodly бол техникийн болон дизайны ур чадваргүй хэн ч Doodle видео бичлэг бэлтгэх боломжийг олгодог анхны бөгөөд цорын ганц програм хангамж юм.
Хэдхэн минутын дотор мэргэжлийн, Doodle видеонуудыг бүтээж чадна. Дараах линкээр орж аваарай.
Copyright 2023- Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, 
New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com