Dr. Oyuna Chagnaadorj
META - EXPERT
Таны Онлайн Бизнесд Тусална
META - фейсбүүк маркетингийг бизнесдээ үр дүнтэй  ашиглах нь
Таны Сурах Зүйлс
 • Танилцуулга
 • Фейсбүүк маркетингийн стратеги
 • Профайл, пейж, группээ оновчтой зохион байгуулах
 • Пейж нээх, ажиллуулах
 • Пейж дээр ажиллах хүмүүсийн ажил үүрэг
 • Групп нээх, ажиллуулах
 • Бизнес фейсбүүк аккаунт нээх
 • Пейж лайк кампани явуулах
 • Дэлгүүрээ нээх
 • Engagement кампайн явуулах
 • Pixel ашиглан үзэгчдээ мөшгих
 • Фейсбүүк хайлт
 • Customized буюу Тохиргоот үзэгчдийн багц бүтээх
 • Дахин онилох зар явуулах
 • Look Like буюу ижил сонихол бүхий үзэгчдийн багц бүтээх
 • Instagram-ийг пейжтэйгээ холбох, контент шейрлэх
 • Зар явуулж, хөрвүүлэлт хийх
 • Борлуулалт хийх
 • гээд зөндөө...
Copyright 2023- Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, 
New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com