Dr. Oyuna Chagnaadorj
Нэг л Cуваг Хийчих
One Funnel Away Challenge
Бизнесээ бүтээх 30 хоногийн чэллэнж
Таны Сурах Зүйлс

Долоо Хоног I

 • Өдөр 1: Таны анхны борлуулалтын суваг
 • Өдөр 2: Таны тэргүүлэх үзэл баримтлал
 • Өдөр 3: Татгалзахын аргагүй санал бүтээх
 • Өдөр 4: FB пейжээ нээх
 • Өдөр 5: Контент бүтээх (нийтлэл оруулах хуваариа гаргах)

Долоо Хоног II

 • Өдөр 8: "Хэн, Юу, Яагаад, Хэрхэн" скрипт
 • Өдөр 9: Борлуулалтын Хуудсаа Бүтээх
 • Өдөр 10: "Bump - Овгор" Захиалгын Форм
 • Өдөр 11: Гишүүнчлэлийн Хэсэг
 • Өдөр 12: Хамтдаа хийх

Долоо Хоног III

 • Өдөр 15: ОТО1-ийн Скрипт ба Хуудас
 • Өдөр 16: ОТО2-ийн Скрипт ба Баярлалаа Хуудас
 • Өдөр 17: Сувгаа холбох, тестлэх
 • Өдөр 18: АХА Гүүр - Өнгөрсөн Түүх
 • Өдөр 19: Мөрөөдлийн 100, Дэгээ Түүх Санал

Долоо Хоног IV

 • Өдөр 22: Трафик удирдах, сувгаа сурталчлах
 • Өдөр 23: Хүмүүсээ цуглуулах, техник ажлаа дуусгах
 • Өдөр 24: Зараар дэгээдэн, борлуулалт хийх
 • Өдөр 25: Үнэ цэнийн шат
 • Өдөр 26: Нэг л суваг хийчих
Copyright 2023- Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, 
New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com