Dr. Oyuna Chagnaadorj
Эрэлтэд Суурилсан Хэвлэх Дэлгүүр
Print on Demand Store
Америкт Онлайн Дэлгүүрээ Нээх Сургалт
Таны Сурах Зүйлс
Энэ сургалтаар америкт өөрийн онлайн худалдааны дэлгүүрээ хэрхэн нээж ажиллуулах талаар заана. Өөрөөр хэлбэл etsy худалдааны сайт дээр өөрийн бүтээсэн дизайн бүхий бүтээгдхүүний борлуулах, мөн shopify дээр өөрийн дэлгүүрийг хэрхэн бүтээх, Aliexpress -ээс хэрхэн бүтээгдхүүнээ сонгох, борлуулалтаа нэмэгдүүлэхийн тулд юуг хэрхэн автоматжуулах талаар суралцах юм.

  • Niche буюу зах зээлээ сонгох
  • Борлуулах бараагаа сонгох
  • Дэлгүүрээ нээн ажиллуулах
  • Томоохон захиалгад дараагийн барааг санал болгох
  • Дэлгүүртээ хэрхэн трафик оруулах вэ?
  • Дэлгүүрээ хэрхэн удирдах вэ?
Copyright 2024- Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, 
New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com