Oyuna & Erica
To help people to build their online business
Бараагаа сонгох
Дээр оруулсан бичлэгүүдийг үзэж, бараагаа сонгох, өөрийн аккаунтийг хэрхэн нээх болон төлбөр тооцоо, хүргэлтийн талаарх мэдээллийг авна уу.
Аккаунтаа нээх
Шинэ Зеландад ачаа хүлээн авах хаяг:
  
Таны нэр (Та өөрийн нэрийг тавиарай)
39 Diana dr
Glenfield, Auckland 0627, New Zealand
Mobile: 022 03 66428
Төлбөр ба хүргэлт
Шинэ Зеландаас Монгол хүртэлх 1кг ачааны тариф агаараар US$12.00. Сар бүрийн 25-30-ний хооронд ачааг Монгол руу илгээх ба онгоцоор тээвэрлэх хугацаа 7 хоног.
Copyright 2018 - Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com