Oyuna & Erica
To help people to build their online business
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
English Lesson
Хичээл 1: Greetings - Мэндчилгээ
Онлайн бизнесээ эхлээрэй
Хичээл 2: Weather - Цаг агаар 
Санхүүгийн цагаан толгой сураарай
Хичээл 3: Weather - Цаг агаар
Хичээлээ доороос сонгоорой
Хичээл 4: Weather - Цаг агаар
Хичээл 5: Calling a friend  
Хичээл 6: Describing People  
Хичээл 7: Expressing Concern for Someone 
Хичээл 8: Expressing Joy at Someone's Success
Хичээл 9: Complimenting Someone's Clothes
Хичээл 10: Leisure Activities 
Хичээл 11: Favorite Movie 
Хичээл 12: Favorite Music
Хичээл 13: Sports
Хичээл 14: Invitation to a Movie 
Хичээл 15: A Sick Classmate 
Хичээл 16: Sharing News and Information
Хичээл 17: Change the subject
Хичээл 18: Receiving Visitors  
Хичээл 19: Waiting for an Invitation  
Хичээл 20: At the hospital (I)  
Хичээл 21: At the hospital (II)  
Хичээл 22: Accepting an Invitation to a Party 1  
Хичээл 23: Accepting an Invitation to a Party 2 
Хичээл 24: Ending a Conversation 
Хичээл 25: Leave
Хичээл 26: Menswear and ladieswear
Booking a hotel room
Хичээл 27: a. At a doctor; 
b. Room service;
c. Checking out of the hotel 
Хичээл 28:a. Ordering breakfast; 
b. Ordering lunch and dinner; 
c. Telephone facilities 
Хичээл 29: a. Buying food; 
b. At the post office;
c. Reservations (airline) 
Хичээл 30 a. Taking a picture; 
b. Confirmation of flight reservation; 
 c. At passport control 
Хичээл 31. Dating Discussion 
Хичээл 32. a. Borrowing Money ; 
b. I Have a Honda; 
c. Do You Have a Girlfriend? 
Хичээл 33. a. Walking the Dog ; 
b. Going to the Beach; 
c. My Wife Left Me 
Хичээл 34. a. What's on TV? ; 
b. A Nice Place to Live; 
c. The New Mattress 
Хичээл 35. a. My Laptop Is So Slow
 b. How about a Pizza?
c. The New House
Хичээл 36: Job Interview
(An Interviewer And An Interviewee)
Хичээл 37:  a. Fish Are Everywhere 
 b.  A Bad Boyfriend
c. Talking Animals
Хичээл 38:  a. House-cleaning Day
 b.  A TV Lover
c. Write to Your Grandma
Хичээл 39:  a. Are You Sleepy?
 b.  God Is Watching
c. Feed the Cat
Хичээл 40:  Shave Your Face
 b.   Two Polite People
c. Give Me a Puppy
Хичээл 41:  a. Kittens to Give Away
 b.   Happy in Heaven
c. His Line Is Never Busy
Хичээл 42:  
Friday the 13th - 13-ны Баасан гариг
Do You Love Me? - Чи надад хайртай юу?
Dad Has a Girlfriend - Аав найз охинтой
What's That Smell? - Энэ юун үнэр вэ?
They Deliver - Тэд хүргэлт хийдэг
A Lost Button - Гээгдсэн товч
Хичээл 43:  
Did You Say Something? - Чи ямар нэг зүйл хэлсэн үү?
Washed and Folded - Угааж бас эвхсэн
Talk Radio - Радионы яриа
A Bad Diet - Муу хоолны дэглэм
A Ham Sandwich - Хиамтай хавчуургатай талх
Time for Your Bath - Усанд орох цаг
Хичээл 44:  
A Black Screen-Хар дэлгэц
A New Hard Drive- Шинэ хатуу диск
Your Email Address- Чиний цахим шуудан
Time for a Nap- Дуг хийх цаг
You Can Have Some of My Friends- Чи миний зарим найзуудтай найзалж болно
The Elephant- Заан
Хичээл 45:  
College Life: Registering for a Class
Коллежийн амьдрал – Хичээлдээ бүртгүүлэх
Хичээл 46:  
College Life: Meeting New Students
Коллежийн амьдрал – Шинэ оюутнуудтай танилцах
Хичээл 47:  
College Life: Finding a Classroom
Коллежийн амьдрал – Ангиа олох
Хичээл 48:  
College Life: Buying Textbooks
Коллежийн амьдрал – Сурах бичиг худалдан авах
Хичээл 49:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (1)
Hobby - Хобби
Хичээл 50:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (2)
Arranging a hangout – Уулзалт зохион байгуулах
Хичээл 51:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (3)
Workout– Дасгал хийх
Хичээл 52:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (4)
Meeting a new student – Шинэ оюутантай ярилцах
Хичээл 53:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (5)
Picking classes – Хичээлээ сонгох
Хичээл 54:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (6)
Late registration – Хоцорч бүртгүүлэх
Хичээл 55:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (7)
GPA (Grade Point Average)– Дундаж Оноо
Хичээл 56:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (8)
Job offer – Ажлын санал
Хичээл 57:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (9)
Exam– Шалгалт
Хичээл 58:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (10)
Stop smoking– Тамхиа хаях
Хичээл 59:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (11)
Allergy – Харшил
Хичээл 60:  
Intermediate: Дунд шатны Англи Хэл (12)
Lose weight – жингээ хаях
Хичээл 61:  
Advanced: Ахисан шатны Англи Хэл (1)
Exam – Шалгалт
Хичээл 62:  
Advanced: Ахисан шатны Англи Хэл (2)
Dormitory – Оюутны байр
Хичээл 63:  
Advanced: Ахисан шатны Англи Хэл (3)
Rent – Байр түрээслэх
Хичээл 64:  
Advanced: Ахисан шатны Англи Хэл (4)
Party – Үдэшлэг
Хичээл 65:  
Advanced: Ахисан шатны Англи Хэл (5)
Bar Talk – Баарны Яриа
Хичээл 66:  
Advanced: Ахисан шатны Англи Хэл (6)
Student Talk – Оюутнуудын Яриа
Хичээл 67:  
Advanced: Ахисан шатны Англи Хэл (7)
Travel – Аялал
Хичээл 68:  
Advanced: Ахисан шатны Англи Хэл (8)
Weight Loss – Жингээ хасах
Хичээл 69:  
Advanced: Ахисан шатны Англи Хэл (9)
Proposal – Гэрлэх санал
Хичээл 70:  
IELTS: Ярианы Англи Хэл (a)
Talk – Яриа
Хичээл 71:  
IELTS: Ярианы Англи Хэл (a)
Talk – Яриа
Хичээл 72:  
IELTS: Ярианы Англи Хэл (a)
Talk – Яриа
Хичээл 73:  
IELTS: Ярианы Англи Хэл (a)
Talk – Яриа
Хичээл 74:  
IELTS: Ярианы Англи Хэл (a)
Talk – Яриа
Хичээл 75:  
IELTS: Ярианы Англи Хэл (a)
Talk – Яриа
Copyright 2018 - Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com