Oyuna & Erica
To help people to build their online business
Монгол Дэлгүүр
Шинэ Зеландын зөгийн бал нь Manuka ургамлаас (Leptospermum scoparium) гаргаж авсан онцгой, ховор төрлийн бал байдаг. Шинэ Зеландын ухаалаг зөгийнүүд энэхүү ховор төрлийн, үнэ цэнэтэй балыг цуглуулан Manuka зөгийн балыг хийдэг.
Manuka цэцэгнээс гарган авсан зөгийн бал нь бусад цэцэгнээс гарган авсан балнаас өөр цорын ганц, байгалийн орц найрлагатай байдаг байна.
Энэхүү бал нь зөвхөн Шинэ Зеландад үйлдвэрлэгддэг ба цэцэгнээс бал авах процесс нь жилийн хэдхэн долоо хоногт зөвхөн хйигдэнэ. Хэр хэмжээний бал цуглуулах нь цаг агаараас ихээхэн хамааралтай байдгаас балны ургац янз бүр байдаг. 
Mонгол Бүтээлийн Дэлгүүр
Copyright 2018 - Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com