Oyuna & Erica
To help people to build their online business
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
PowerPoint
Хичээл 1
1. Танилцуулга
2. Insert photos and videos – Зураг, бичлэг оруулах
Онлайн бизнесээ эхлээрэй
Хичээл 2
1. FB cover – FB-ийн нүүр зураг
2. Insert animation – хөдөлгөөн оруулах
3. Slide show – Слайдаа үзүүлэх
4. Slide design – дизайн оруулах
Санхүүгийн хичээлээ эхлээрэй
Хичээл 3
1. Layout - Слайдны төрөлүүд
2. Smart art - сэргэлэн арт
3. Chart - график
4. Comment - коммент
5. Header & Footer - толгой, хөлд мэдээлэл оруулах
6. Print - хэвлэх
Доороос хичээлээ сонгоорой
Хичээл 4
1. Create video – бичлэг хийх
2. Transition slides – слайд шилжих
3. Laser, eraser, highlighter, zoom – лазер чиглүүлэгч, баллуур, тэмдэглэх, томруулах
4. Recording – Слайдаа бичих
Copyright 2018 - Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com