Oyuna & Erica
To help people to build their online business
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

Англи Хэлний Ярианы Хичээл 41-45

English Lesson
Хичээл 41: 
a. Kittens to Give Away
b. Happy in Heaven
c. His Line Is Never Busy
Онлайн бизнесээ эхлээрэй
Хичээл 42:
Friday the 13th - 13-ны Баасан гариг
Do You Love Me? - Чи надад хайртай юу?
Dad Has a Girlfriend - Аав найз охинтой
What's That Smell? - Энэ юун үнэр вэ?
They Deliver - Тэд хүргэлт хийдэг
A Lost Button - Гээгдсэн товч
Санхүүгийн цагаан толгой сураарай
Хичээл 43:
Did You Say Something? - Чи ямар нэг зүйл хэлсэн үү?
Washed and Folded - Угааж бас эвхсэн
Talk Radio - Радионы яриа
A Bad Diet - Муу хоолны дэглэм
A Ham Sandwich - Хиамтай хавчуургатай талх
Time for Your Bath - Усанд орох цаг
Хичээлээ доороос сонгоорой
Хичээл 44:
A Black Screen-Хар дэлгэц
A New Hard Drive- Шинэ хатуу диск
Your Email Address- Чиний цахим шуудан
Time for a Nap- Дуг хийх цаг
You Can Have Some of My Friends- Чи миний зарим найзуудтай найзалж болно
The Elephant- Заан
Хичээл 45: 
College Life: Registering for a Class
Коллежийн амьдрал – Хичээлдээ бүртгүүлэх  
Copyright 2018 - Oyuna & Erica - All Rights Reserved
Address: Auckland, New Zealand 0629
Powered By ClickFunnels.com